Εργαστήριο Απεικονιστικής Ιατρικής του Νοσοκομείου της Χίου

Να ενισχυθεί με ιατρικό προσωπικό και ακτινοχειριστές το εργαστήριο απεικονιστικής ιατρικής του Νοσοκομείου

05/08/2020 - 18:06

 Με «οριστική» αναστολή της λειτουργίας του βρίσκεται αντιμέτωπο το Εργαστήριο Απεικονιστικής Ιατρικής του Νοσοκομείου της Χίου,  του μοναδικού...