εξεταστική αποτυχία στα Μαθηματικά

Σφαγή στα Μαθηματικά καταγγέλλει η Μαθηματική Εταιρεία

29/06/2019 - 19:40

Η μαζική αποτυχία στα Μαθηματικά δεν αφορά στις ικανότητες των υποψηφίων. Αντανακλά την παρατεταμένη σχολική αποτυχία στην Μαθηματική Εκπαίδευση....