Φάκελος Κύπρου

Ο Κώστας Μαρδάς ανοίγει το Φάκελο της Κύπρου

09/08/2019 - 07:50

Το Φάκελο Κύπρου διαβάζει στην τηλεόραση της Αλήθειας, το Σάββατο, στις 8 μ.μ. και στις 12 μ.μ. ο Κώστας Μαρδάς...