Φαρμακεία

Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021
Διημερεύουν (08:00 - 20:30):
ΚΟΣΜΑ Δ., ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ 79
Διανυκτερεύει (20:30 - 08:00):
ΜΙΧΑΛΙΟΥ ΟΕ, ΚΑΛΟΥΤΑ 157 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)
Φαρμακεία Οκτωβρίου 2021 Φαρμακεία
Ημερομηνία ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
01 Παρασκευή 1) ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., ΒΛΑΤΑΡΙΑΣ 15
2) ΚΟΣΜΑ Δ., ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ 79
3) ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16
ΔΑΜΑΛΑ Ε., ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 23
02 Σάββατο 1) ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., ΒΛΑΤΑΡΙΑΣ 15
2) ΚΟΣΜΑ Δ., ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ 79
3) ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16
ΧΑΡΛΑΣ Ι., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 78
03 Κυριακή ΔΑΜΑΛΑ Ε., ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 23 ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Λ. ΕΝΩΣΕΩΣ 56 (ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΦΑΡΚΑΙΝΑΣ)
04 Δευτέρα 1) ΣΟΔΗ - ΤΣΙΛΙΜΗΣ ΟΕ, ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 22
2) ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., ΡΙΖΑΡΙΟΥ 13
2) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ. & ΣΙΑ ΟΕ, ΧΙΟΝΗΣ 2
ΜΙΧΑΛΙΟΥ ΟΕ, ΕΛΕΝ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)
05 Τρίτη 1) ΣΟΔΗ - ΤΣΙΛΙΜΗΣ ΟΕ, ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 22
2) ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., ΡΙΖΑΡΙΟΥ 13
2) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ. & ΣΙΑ ΟΕ, ΧΙΟΝΗΣ 2
ΚΑΛΛΕΡΓΗ Ο.Ε., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10
06 Τετάρτη 1) ΣΟΔΗ - ΤΣΙΛΙΜΗΣ ΟΕ, ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 22
2) ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., ΡΙΖΑΡΙΟΥ 13
2) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ. & ΣΙΑ ΟΕ, ΧΙΟΝΗΣ 2
ΝΙΤΤΑΚΗΣ Θ., 11ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
07 Πέμπτη 1) ΚΑΤΣΟΣ Μ., ΚΑΝΑΡΗ 10 ΜΙΧΑΛΙΟΥ ΟΕ,
2) ΕΛΕΝ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)
3) ΞΥΔΑ Σ., ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 38
ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ-ΚΑΣΑΠΑΚΗ Μ., ΚΑΛΟΥΤΑ 157 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)
08 Παρασκευή 1) ΚΑΤΣΟΣ Μ., ΚΑΝΑΡΗ 10 ΜΙΧΑΛΙΟΥ ΟΕ,
2) ΕΛΕΝ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)
3) ΞΥΔΑ Σ., ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 38
ΚΟΣΜΑ Δ., ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ 79
09 Σάββατο 1) ΚΑΤΣΟΣ Μ., ΚΑΝΑΡΗ 10 ΜΙΧΑΛΙΟΥ ΟΕ,
2) ΕΛΕΝ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)
3) ΞΥΔΑ Σ., ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 38
ΜΑΡΗ Δ., ΑΛ.ΠΑΧΝΟΥ 11
10 Κυριακή ΣΟΔΗ - ΤΣΙΛΙΜΗΣ ΟΕ, ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 22 ΣΚΡΙΝΗ Μ., Α.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ 24 (πρώην Βουπάλου)
11 Δευτέρα 1) ΚΟΙΛΙΑΡΗ ΕΡ., ΜΥΛΩΝΑΔΗ 2 (πρώην Ψύλλου)
2) ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Λ. ΕΝΩΣΕΩΣ 56 (ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΦΑΡΚΑΙΝΑΣ)
2) ΣΟΔΗ - ΤΣΙΛΙΜΗΣ ΟΕ, ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 22
ΞΥΔΑ Σ., ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 38
12 Τρίτη 1) ΚΟΙΛΙΑΡΗ ΕΡ., ΜΥΛΩΝΑΔΗ 2 (πρώην Ψύλλου)
2) ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Λ. ΕΝΩΣΕΩΣ 56 (ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΦΑΡΚΑΙΝΑΣ)
2) ΣΟΔΗ - ΤΣΙΛΙΜΗΣ ΟΕ, ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 22
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., ΒΕΡΙΤΗ & ΚΡΗΝΗΣ 2 (ΒΑΡΒΑΣΙ)
13 Τετάρτη 1) ΚΟΙΛΙΑΡΗ ΕΡ., ΜΥΛΩΝΑΔΗ 2 (πρώην Ψύλλου)
2) ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Λ. ΕΝΩΣΕΩΣ 56 (ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΦΑΡΚΑΙΝΑΣ)
2) ΣΟΔΗ - ΤΣΙΛΙΜΗΣ ΟΕ, ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 22
ΧΑΜΕΤΗΣ Λ. & ΣΙΑ ΟΕ, ΧΙΟΝΗΣ 2
14 Πέμπτη 1) ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., ΒΕΡΙΤΗ & ΚΡΗΝΗΣ 2 (ΒΑΡΒΑΣΙ)
2) ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., ΑΛ. ΠΑΧΝΟΥ 3
3) ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., ΚΑΝΑΡΗ 5
ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., ΡΙΖΑΡΙΟΥ 13
15 Παρασκευή 1) ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., ΒΕΡΙΤΗ & ΚΡΗΝΗΣ 2 (ΒΑΡΒΑΣΙ)
2) ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., ΑΛ. ΠΑΧΝΟΥ 3
3) ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., ΚΑΝΑΡΗ 5
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., ΒΛΑΤΑΡΙΑΣ 15
16 Σάββατο 1) ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., ΒΕΡΙΤΗ & ΚΡΗΝΗΣ 2 (ΒΑΡΒΑΣΙ)
2) ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., ΑΛ. ΠΑΧΝΟΥ 3
3) ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., ΚΑΝΑΡΗ 5
ΣΟΔΗ - ΤΣΙΛΙΜΗΣ ΟΕ, ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 22
17 Κυριακή ΚΟΣΜΑ Δ., ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ 79 ΜΙΧΑΛΙΟΥ ΟΕ, ΚΑΛΟΥΤΑ 157 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)
18 Δευτέρα 1) ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Α., Κ. ΤΡΕΧΑΚΗ 13
2) ΣΚΡΙΝΗ Μ., Α. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ 24 (πρώην Βουπάλου)
3) ΧΑΡΛΑΣ Ι., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 78
ΚΑΛΟΥΤΑ ΕΥΘ., ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ 13
19 Τρίτη 1) ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Α., Κ. ΤΡΕΧΑΚΗ 13
2) ΣΚΡΙΝΗ Μ., Α. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ 24 (πρώην Βουπάλου)
3) ΧΑΡΛΑΣ Ι., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 78
Λ. ΧΑΜΕΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ., ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 13
20 Τετάρτη 1) ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Α., Κ. ΤΡΕΧΑΚΗ 13
2) ΣΚΡΙΝΗ Μ., Α. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ 24 (πρώην Βουπάλου)
3) ΧΑΡΛΑΣ Ι., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 78
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 42
21 Πέμπτη 1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 22
2) ΚΑΛΟΥΤΑ ΕΥΘ., ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ 13
3) Λ. ΧΑΜΕΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 13
ΣΟΔΗ - ΤΣΙΛΙΜΗΣ ΟΕ, ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 22
22 Παρασκευή 1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 22
2) ΚΑΛΟΥΤΑ ΕΥΘ., ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ 13
3) Λ. ΧΑΜΕΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 13
ΧΑΡΛΑΣ Ι., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 78
23 Σάββατο 1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 22
2) ΚΑΛΟΥΤΑ ΕΥΘ., ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ 13
3) Λ. ΧΑΜΕΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 13
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Α., Κ. ΤΡΕΧΑΚΗ 13
24 Κυριακή ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., ΒΛΑΤΑΡΙΑΣ 15 ΜΙΧΑΛΙΟΥ ΟΕ, ΕΛΕΝ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)
25 Δευτέρα 1) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 42
2) ΜΙΧΑΛΙΟΥ ΟΕ, ΕΛΕΝ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)
3) ΝΙΤΤΑΚΗΣ Θ., 11ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΑΛΛΕΡΓΗ Ο.Ε., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10
26 Τρίτη 1) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 42
2) ΜΙΧΑΛΙΟΥ ΟΕ, ΕΛΕΝ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)
3) ΝΙΤΤΑΚΗΣ Θ., 11ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., ΚΑΝΑΡΗ 5
27 Τετάρτη 1) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 42
2) ΜΙΧΑΛΙΟΥ ΟΕ, ΕΛΕΝ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)
3) ΝΙΤΤΑΚΗΣ Θ., 11ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., ΑΛ. ΠΑΧΝΟΥ 3
28 Πέμπτη ΧΑΡΛΑΣ Ι., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 78 ΔΑΜΑΛΑ Ε., ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 23
29 Παρασκευή 1) ΚΑΛΛΕΡΓΗ Ο.Ε., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10
2) ΜΑΡΗ Δ., ΑΛ. ΠΑΧΝΟΥ 11
3) ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ-ΚΑΣΑΠΑΚΗ Μ., ΚΑΛΟΥΤΑ 157 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16
30 Σάββατο 1) ΚΑΛΛΕΡΓΗ Ο.Ε., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10
2) ΜΑΡΗ Δ., ΑΛ. ΠΑΧΝΟΥ 11
3) ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ-ΚΑΣΑΠΑΚΗ Μ., ΚΑΛΟΥΤΑ 157 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)
ΣΚΡΙΝΗ Μ., Α. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ 24 (πρώην Βουπάλου)
31 Κυριακή ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16 ΞΥΔΑ Σ., ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 38
Διημερεύσεις: Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή 08:00 - 20:30, Σάββατο 08:00 - 17:00
Διανυκτερεύσεις: Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή 20:30 - 08:00, Σάββατο 17:00 - 08:00
Μετά τη 12η νυχτερινή ο φαρμακοποιός εφημερεύει από την οικία του.
Για τους έχοντες ανάγκη προμήθειας φαρμάκων, αναρτάται στην πρόσοψη του φαρμακείου τηλέφωνο επικοινωνίας.
Στη Δημοτική Ενότητα Ομηρούπολης – Δημοτική Κοινότητα Βροντάδου (εβδομαδιαίως)
01/10/2021 έως 03/10/2021 Διημέρευση-διανυκτέρευση ΜΑΡΙΟΓΚΑ ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ 04/10/2021 έως 10/10/2021 Διημέρευση-διανυκτέρευση ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 11/10/2021 έως 17/10/2021 Διημέρευση-διανυκτέρευση ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΒΟΥΡΑ 18/10/2021 έως 24/10/2021 Διημέρευση-διανυκτέρευση ΜΑΡΙΟΓΚΑ ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ 25/10/2021 έως 31/10/2021 Διημέρευση-διανυκτέρευση ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Τα φαρμακεία της Δημοτικής Κοινότητας Βροντάδου εφημερεύουν το χειμώνα μέχρι τις 22:00
Στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Μηνά – Δημοτική Κοινότητα Θυμιανών (εβδομαδιαίως)
01/10/2021 έως 02/10/2021 Διημέρευση-διανυκτέρευση ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΜΕΤΗ 03/10/2021 έως 09/10/2021 Διημέρευση-διανυκτέρευση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 10/10/2021 έως 16/10/2021 Διημέρευση-διανυκτέρευση ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΜΕΤΗ 17/10/2021 έως 23/10/2021 Διημέρευση-διανυκτέρευση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 24/10/2021 έως 30/10/2021 Διημέρευση-διανυκτέρευση ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΜΕΤΗ 31/10/2021 έως 31/10/2021 Διημέρευση-διανυκτέρευση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Τα φαρμακεία της Δημοτικής Κοινότητας Θυμιανών εφημερεύουν το χειμώνα μέχρι τις 22:00
Ώρες λειτουργίας φαρμακείων:
ΠΡΩΙ:ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00-14.15
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.00-21.00
Βάσει Νόμου, τις ώρες της μεσημβρινής & νυχτερινής ανάπαυσης (μετά τις 22:00), τα φαρμακεία εξυπηρετούν τους έχοντες απόλυτη ανάγκη προμήθειας φαρμάκων. Τηλέφωνο επικοινωνίας αναρτάται στην πρόσοψη του φαρμακείου.
Φαρμακεία Οκτωβρίου 2021 Φαρμακεία
ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
01 Παρασκευή
1) ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., ΒΛΑΤΑΡΙΑΣ 15
2) ΚΟΣΜΑ Δ., ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ 79
3) ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16
ΔΑΜΑΛΑ Ε., ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 23
02 Σάββατο
1) ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., ΒΛΑΤΑΡΙΑΣ 15
2) ΚΟΣΜΑ Δ., ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ 79
3) ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16
ΧΑΡΛΑΣ Ι., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 78
03 Κυριακή
ΔΑΜΑΛΑ Ε., ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 23 ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Λ. ΕΝΩΣΕΩΣ 56 (ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΦΑΡΚΑΙΝΑΣ)
04 Δευτέρα
1) ΣΟΔΗ - ΤΣΙΛΙΜΗΣ ΟΕ, ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 22
2) ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., ΡΙΖΑΡΙΟΥ 13
2) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ. & ΣΙΑ ΟΕ, ΧΙΟΝΗΣ 2
ΜΙΧΑΛΙΟΥ ΟΕ, ΕΛΕΝ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)
05 Τρίτη
1) ΣΟΔΗ - ΤΣΙΛΙΜΗΣ ΟΕ, ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 22
2) ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., ΡΙΖΑΡΙΟΥ 13
2) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ. & ΣΙΑ ΟΕ, ΧΙΟΝΗΣ 2
ΚΑΛΛΕΡΓΗ Ο.Ε., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10
06 Τετάρτη
1) ΣΟΔΗ - ΤΣΙΛΙΜΗΣ ΟΕ, ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 22
2) ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., ΡΙΖΑΡΙΟΥ 13
2) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ. & ΣΙΑ ΟΕ, ΧΙΟΝΗΣ 2
ΝΙΤΤΑΚΗΣ Θ., 11ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
07 Πέμπτη
1) ΚΑΤΣΟΣ Μ., ΚΑΝΑΡΗ 10 ΜΙΧΑΛΙΟΥ ΟΕ,
2) ΕΛΕΝ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)
3) ΞΥΔΑ Σ., ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 38
ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ-ΚΑΣΑΠΑΚΗ Μ., ΚΑΛΟΥΤΑ 157 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)
08 Παρασκευή
1) ΚΑΤΣΟΣ Μ., ΚΑΝΑΡΗ 10 ΜΙΧΑΛΙΟΥ ΟΕ,
2) ΕΛΕΝ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)
3) ΞΥΔΑ Σ., ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 38
ΚΟΣΜΑ Δ., ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ 79
09 Σάββατο
1) ΚΑΤΣΟΣ Μ., ΚΑΝΑΡΗ 10 ΜΙΧΑΛΙΟΥ ΟΕ,
2) ΕΛΕΝ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)
3) ΞΥΔΑ Σ., ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 38
ΜΑΡΗ Δ., ΑΛ.ΠΑΧΝΟΥ 11
10 Κυριακή
ΣΟΔΗ - ΤΣΙΛΙΜΗΣ ΟΕ, ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 22 ΣΚΡΙΝΗ Μ., Α.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ 24 (πρώην Βουπάλου)
11 Δευτέρα
1) ΚΟΙΛΙΑΡΗ ΕΡ., ΜΥΛΩΝΑΔΗ 2 (πρώην Ψύλλου)
2) ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Λ. ΕΝΩΣΕΩΣ 56 (ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΦΑΡΚΑΙΝΑΣ)
2) ΣΟΔΗ - ΤΣΙΛΙΜΗΣ ΟΕ, ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 22
ΞΥΔΑ Σ., ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 38
12 Τρίτη
1) ΚΟΙΛΙΑΡΗ ΕΡ., ΜΥΛΩΝΑΔΗ 2 (πρώην Ψύλλου)
2) ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Λ. ΕΝΩΣΕΩΣ 56 (ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΦΑΡΚΑΙΝΑΣ)
2) ΣΟΔΗ - ΤΣΙΛΙΜΗΣ ΟΕ, ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 22
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., ΒΕΡΙΤΗ & ΚΡΗΝΗΣ 2 (ΒΑΡΒΑΣΙ)
13 Τετάρτη
1) ΚΟΙΛΙΑΡΗ ΕΡ., ΜΥΛΩΝΑΔΗ 2 (πρώην Ψύλλου)
2) ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Λ. ΕΝΩΣΕΩΣ 56 (ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΦΑΡΚΑΙΝΑΣ)
2) ΣΟΔΗ - ΤΣΙΛΙΜΗΣ ΟΕ, ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 22
ΧΑΜΕΤΗΣ Λ. & ΣΙΑ ΟΕ, ΧΙΟΝΗΣ 2
14 Πέμπτη
1) ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., ΒΕΡΙΤΗ & ΚΡΗΝΗΣ 2 (ΒΑΡΒΑΣΙ)
2) ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., ΑΛ. ΠΑΧΝΟΥ 3
3) ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., ΚΑΝΑΡΗ 5
ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., ΡΙΖΑΡΙΟΥ 13
15 Παρασκευή
1) ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., ΒΕΡΙΤΗ & ΚΡΗΝΗΣ 2 (ΒΑΡΒΑΣΙ)
2) ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., ΑΛ. ΠΑΧΝΟΥ 3
3) ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., ΚΑΝΑΡΗ 5
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., ΒΛΑΤΑΡΙΑΣ 15
16 Σάββατο
1) ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., ΒΕΡΙΤΗ & ΚΡΗΝΗΣ 2 (ΒΑΡΒΑΣΙ)
2) ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., ΑΛ. ΠΑΧΝΟΥ 3
3) ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., ΚΑΝΑΡΗ 5
ΣΟΔΗ - ΤΣΙΛΙΜΗΣ ΟΕ, ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 22
17 Κυριακή
ΚΟΣΜΑ Δ., ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ 79 ΜΙΧΑΛΙΟΥ ΟΕ, ΚΑΛΟΥΤΑ 157 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)
18 Δευτέρα
1) ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Α., Κ. ΤΡΕΧΑΚΗ 13
2) ΣΚΡΙΝΗ Μ., Α. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ 24 (πρώην Βουπάλου)
3) ΧΑΡΛΑΣ Ι., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 78
ΚΑΛΟΥΤΑ ΕΥΘ., ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ 13
19 Τρίτη
1) ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Α., Κ. ΤΡΕΧΑΚΗ 13
2) ΣΚΡΙΝΗ Μ., Α. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ 24 (πρώην Βουπάλου)
3) ΧΑΡΛΑΣ Ι., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 78
Λ. ΧΑΜΕΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ., ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 13
20 Τετάρτη
1) ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Α., Κ. ΤΡΕΧΑΚΗ 13
2) ΣΚΡΙΝΗ Μ., Α. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ 24 (πρώην Βουπάλου)
3) ΧΑΡΛΑΣ Ι., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 78
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 42
21 Πέμπτη
1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 22
2) ΚΑΛΟΥΤΑ ΕΥΘ., ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ 13
3) Λ. ΧΑΜΕΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 13
ΣΟΔΗ - ΤΣΙΛΙΜΗΣ ΟΕ, ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 22
22 Παρασκευή
1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 22
2) ΚΑΛΟΥΤΑ ΕΥΘ., ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ 13
3) Λ. ΧΑΜΕΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 13
ΧΑΡΛΑΣ Ι., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 78
23 Σάββατο
1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 22
2) ΚΑΛΟΥΤΑ ΕΥΘ., ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ 13
3) Λ. ΧΑΜΕΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 13
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Α., Κ. ΤΡΕΧΑΚΗ 13
24 Κυριακή
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., ΒΛΑΤΑΡΙΑΣ 15 ΜΙΧΑΛΙΟΥ ΟΕ, ΕΛΕΝ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)
25 Δευτέρα
1) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 42
2) ΜΙΧΑΛΙΟΥ ΟΕ, ΕΛΕΝ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)
3) ΝΙΤΤΑΚΗΣ Θ., 11ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΑΛΛΕΡΓΗ Ο.Ε., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10
26 Τρίτη
1) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 42
2) ΜΙΧΑΛΙΟΥ ΟΕ, ΕΛΕΝ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)
3) ΝΙΤΤΑΚΗΣ Θ., 11ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., ΚΑΝΑΡΗ 5
27 Τετάρτη
1) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 42
2) ΜΙΧΑΛΙΟΥ ΟΕ, ΕΛΕΝ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)
3) ΝΙΤΤΑΚΗΣ Θ., 11ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., ΑΛ. ΠΑΧΝΟΥ 3
28 Πέμπτη
ΧΑΡΛΑΣ Ι., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 78 ΔΑΜΑΛΑ Ε., ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 23
29 Παρασκευή
1) ΚΑΛΛΕΡΓΗ Ο.Ε., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10
2) ΜΑΡΗ Δ., ΑΛ. ΠΑΧΝΟΥ 11
3) ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ-ΚΑΣΑΠΑΚΗ Μ., ΚΑΛΟΥΤΑ 157 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16
30 Σάββατο
1) ΚΑΛΛΕΡΓΗ Ο.Ε., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10
2) ΜΑΡΗ Δ., ΑΛ. ΠΑΧΝΟΥ 11
3) ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ-ΚΑΣΑΠΑΚΗ Μ., ΚΑΛΟΥΤΑ 157 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)
ΣΚΡΙΝΗ Μ., Α. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ 24 (πρώην Βουπάλου)
31 Κυριακή
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16 ΞΥΔΑ Σ., ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 38
Διημερεύσεις: Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή 08:00 - 20:30, Σάββατο 08:00 - 17:00
Διανυκτερεύσεις: Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή 20:30 - 08:00, Σάββατο 17:00 - 08:00
Μετά τη 12η νυχτερινή ο φαρμακοποιός εφημερεύει από την οικία του.
Για τους έχοντες ανάγκη προμήθειας φαρμάκων, αναρτάται στην πρόσοψη του φαρμακείου τηλέφωνο επικοινωνίας.
Στον Δήμο Ομηρούπολης - Δημοτικό Διαμέρισμα Βροντάδου ( εβδομαδιαίως )
01/10/2021 έως 03/10/2021 Διημέρευση-διανυκτέρευση ΜΑΡΙΟΓΚΑ ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ 04/10/2021 έως 10/10/2021 Διημέρευση-διανυκτέρευση ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 11/10/2021 έως 17/10/2021 Διημέρευση-διανυκτέρευση ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΒΟΥΡΑ 18/10/2021 έως 24/10/2021 Διημέρευση-διανυκτέρευση ΜΑΡΙΟΓΚΑ ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ 25/10/2021 έως 31/10/2021 Διημέρευση-διανυκτέρευση ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Θυμιανών ( εβδομαδιαίως )
01/10/2021 έως 02/10/2021 Διημέρευση-διανυκτέρευση ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΜΕΤΗ 03/10/2021 έως 09/10/2021 Διημέρευση-διανυκτέρευση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 10/10/2021 έως 16/10/2021 Διημέρευση-διανυκτέρευση ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΜΕΤΗ 17/10/2021 έως 23/10/2021 Διημέρευση-διανυκτέρευση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 24/10/2021 έως 30/10/2021 Διημέρευση-διανυκτέρευση ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΜΕΤΗ 31/10/2021 έως 31/10/2021 Διημέρευση-διανυκτέρευση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Ώρες λειτουργίας φαρμακείων:
ΠΡΩΙ:ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00-14.15
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.00-21.00
Βάσει Νόμου, τις ώρες της μεσημβρινής & νυχτερινής ανάπαυσης (μετά τις 22:00), τα φαρμακεία εξυπηρετούν τους έχοντες απόλυτη ανάγκη προμήθειας φαρμάκων. Τηλέφωνο επικοινωνίας αναρτάται στην πρόσοψη του φαρμακείου.