Χίος, Πέμπτη 22 Αυγούστου

Φαρμακεία

Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019
Διημερεύουν (08:00 - 20:30):
1) ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., Βαρβάσι
2) ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
3) ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., Ριζαρίου 13
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Χιόνης 2
Διανυκτερεύει (20:30 - 08:00):
ΚΑΛΟΥΤΑ Ε., Καλαμπόκα 13
Φαρμακεία Αυγούστου 2019 Φαρμακεία
Ημερομηνία ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
01 Πέμπτη 1) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
2) ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
3) ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
4) ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗ, Απλωταριά
ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
02 Παρασκευή 1) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
2) ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
3) ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
4) ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗ, Απλωταριά
ΜΑΡΗ Δ., Καλοπλύτου 19
03 Σάββατο 1) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
2) ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
3) ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
4) ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗ, Απλωταριά
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., Βλαταριάς 15
04 Κυριακή ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ-ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗ, Απλωταριά
05 Δευτέρα 1) ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., Βλαταριάς 15
2) ΝΙΤΑΚΗΣ Θ., 11ης Νοεμβρίου
3) ΣΥΣΤ. ΧΑΡΛΑΣ, Βενιζέλου 78
4) ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., Κανάρη 5
ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., Παχνού 4
06 Τρίτη 1) ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., Βλαταριάς 15
2) ΝΙΤΑΚΗΣ Θ., 11ης Νοεμβρίου
3) ΣΥΣΤ. ΧΑΡΛΑΣ, Βενιζέλου 78
4) ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., Κανάρη 5
ΧΑΜΕΤΗΣΛ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
07 Τετάρτη 1) ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., Βλαταριάς 15
2) ΝΙΤΑΚΗΣ Θ., 11ης Νοεμβρίου
3) ΣΥΣΤ. ΧΑΡΛΑΣ, Βενιζέλου 78
4) ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., Κανάρη 5
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γ., Βενιζέλου 10
08 Πέμπτη 1) ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., Βλαταριάς 15
2) ΝΙΤΑΚΗΣ Θ., 11ης Νοεμβρίου
3) ΣΥΣΤ. ΧΑΡΛΑΣ, Βενιζέλου 78
4) ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., Κανάρη 5
ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., πάρκινγκ Φάρκαινας
09 Παρασκευή 1) ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., Βλαταριάς 15
2) ΝΙΤΑΚΗΣ Θ., 11ης Νοεμβρίου
3) ΣΥΣΤ. ΧΑΡΛΑΣ, Βενιζέλου 78
4) ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., Κανάρη 5
ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριάς
10 Σάββατο 1) ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., Βλαταριάς 15
2) ΝΙΤΑΚΗΣ Θ., 11ης Νοεμβρίου
3) ΣΥΣΤ. ΧΑΡΛΑΣ, Βενιζέλου 78
4) ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., Κανάρη 5
ΨΥΛΛΟΣ Γ., Μυλωνάδη 2
11 Κυριακή ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριάς ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
12 Δευτέρα 1) ΚΑΛΟΥΤΑ Ε., Καλαμπόκα 13
2) ΚΑΤΣΟΣ Μ., Πλατεία Βουνακίου
3) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
4) ΨΥΛΛΟΣ Γ., Μυλωνάδη 2
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
13 Τρίτη 1) ΚΑΛΟΥΤΑ Ε., Καλαμπόκα 13
2) ΚΑΤΣΟΣ Μ., Πλατεία Βουνακίου
3) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
4) ΨΥΛΛΟΣ Γ., Μυλωνάδη 2
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., Κανάρη 5
14 Τετάρτη 1) ΚΑΛΟΥΤΑ Ε., Καλαμπόκα 13
2) ΚΑΤΣΟΣ Μ., Πλατεία Βουνακίου
3) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
4) ΨΥΛΛΟΣ Γ., Μυλωνάδη 2
ΚΑΤΣΟΣ Μ., Πλατεία Βουνακίου
15 Πέμπτη ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79 ΣΥΣΤ. ΧΑΡΛΑ, Βενιζέλου 78
16 Παρασκευή 1) ΚΑΛΟΥΤΑ Ε., Καλαμπόκα 13
2) ΚΑΤΣΟΣ Μ., Πλατεία Βουνακίου
3) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
4) ΨΥΛΛΟΣ Γ., Μυλωνάδη 2
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
17 Σάββατο 1) ΚΑΛΟΥΤΑ Ε., Καλαμπόκα 13
2) ΚΑΤΣΟΣ Μ., Πλατεία Βουνακίου
3) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
4) ΨΥΛΛΟΣ Γ., Μυλωνάδη 2
ΣΥΣΤ. ΧΑΡΛΑ, Βενιζέλου 78
18 Κυριακή ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23 ΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
19 Δευτέρα 1) ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., Βαρβάσι
2) ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
3) ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., Ριζαρίου 13
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Χιόνης 2
ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ-ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
20 Τρίτη 1) ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., Βαρβάσι
2) ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
3) ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., Ριζαρίου 13
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Χιόνης 2
ΝΙΤΑΚΗΣ Θ.,11ης Νοεμβρίου
21 Τετάρτη 1) ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., Βαρβάσι
2) ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
3) ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., Ριζαρίου 13
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Χιόνης 2
ΚΑΛΟΥΤΑ Ε., Καλαμπόκα 13
22 Πέμπτη 1) ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., Βαρβάσι
2) ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
3) ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., Ριζαρίου 13
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Χιόνης 2
ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
23 Παρασκευή 1) ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., Βαρβάσι
2) ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
3) ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., Ριζαρίου 13
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Χιόνης 2
ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ.Βασιλειάδη
24 Σάββατο 1) ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., Βαρβάσι
2) ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
3) ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., Ριζαρίου 13
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Χιόνης 2
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16
25 Κυριακή ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ.,Ριζαρίου 13 ΨΥΛΛΟΣ Γ., Μυλωνάδη 2
26 Δευτέρα 1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
2) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
3) ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
27 Τρίτη 1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
2) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
3) ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Χιόνης 2
28 Τετάρτη 1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
2) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
3) ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., Βαρβάσι
29 Πέμπτη 1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
2) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
3) ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γ., Βενιζέλου 10
30 Παρασκευή 1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
2) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
3) ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
31 Σάββατο 1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
2) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
3) ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ.Παχνού 11
Ώρες λειτουργίας φαρμακείων:
ΠΡΩΙ: Δευτέρα έως Παρασκευή: 08:00 - 14:30
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: Δευτέρα,Τρίτη,Πέμπτη,Παρασκευή: 17:15 - 20:30 και Σαββάτο 09:00 - 14:00
Διημερεύσεις: Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή 08:00 - 20:30, Σάββατο 14:00 - 17:00
Διανυκτερεύσεις: Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή 20:30 - 08:00, Σάββατο 17:00 - 08:00
Μετά τη 12η νυχτερινή μόνο ο θεράπων ιατρός μπορεί να επικοινωνήσει με το φαρμακοποιό του διανυκτερεύοντος φαρμακείου.
Στον Δήμο Ομηρούπολης - Δημοτικό Διαμέρισμα Βροντάδου ( εβδομαδιαίως )
01/08/2019 έως 04/08/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 05/08/2019 έως 11/08/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΒΟΥΡΑ 12/08/2019 έως 18/08/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΜΑΡΙΟΓΚΑ ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ 19/08/2019 έως 25/08/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 26/08/2019 έως 31/08/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΒΟΥΡΑ

ΠΡΩΙ:ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00-14.15 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.00 - 21.00

Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Θυμιανών ( εβδομαδιαίως )
01/08/2019 έως 03/08/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 04/08/2019 έως 10/08/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΜΕΤΗ 11/08/2019 έως 17/08/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 18/08/2019 έως 24/08/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΜΕΤΗ 25/08/2019 έως 31/08/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Το εφημερεύων φαρμακείο υποχρεούται να παραμένει ανοιχτό μέχρι τις 11.00 το βράδυ. ΠΡΩΙ:ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00-14.00 ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 08.00-14.15 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.45 - 21.00

Στη Δημοτική Ενότητα Καρδαμύλων – Δημοτική Κοινότητα Καρδαμύλων ( εβδομαδιαίως )
01/08/2019 έως 04/08/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΠΠΑ 05/08/2019 έως 11/08/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΠΠΑΣ 12/08/2019 έως 18/08/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΠΠΑ 19/08/2019 έως 25/08/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΠΠΑΣ 26/08/2019 έως 31/08/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΠΠΑ

ΠΡΩΙ:ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.30-13.30 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.30-20.30

Οι εφημερεύοντες φαρμακοποιοί μπορούν να εφημερεύουν και από τα σπίτια τους
Φαρμακεία Αυγούστου 2019 Φαρμακεία
ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
01 Πέμπτη
1) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
2) ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
3) ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
4) ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗ, Απλωταριά
ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
02 Παρασκευή
1) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
2) ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
3) ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
4) ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗ, Απλωταριά
ΜΑΡΗ Δ., Καλοπλύτου 19
03 Σάββατο
1) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
2) ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
3) ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
4) ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗ, Απλωταριά
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., Βλαταριάς 15
04 Κυριακή
ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ-ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗ, Απλωταριά
05 Δευτέρα
1) ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., Βλαταριάς 15
2) ΝΙΤΑΚΗΣ Θ., 11ης Νοεμβρίου
3) ΣΥΣΤ. ΧΑΡΛΑΣ, Βενιζέλου 78
4) ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., Κανάρη 5
ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., Παχνού 4
06 Τρίτη
1) ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., Βλαταριάς 15
2) ΝΙΤΑΚΗΣ Θ., 11ης Νοεμβρίου
3) ΣΥΣΤ. ΧΑΡΛΑΣ, Βενιζέλου 78
4) ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., Κανάρη 5
ΧΑΜΕΤΗΣΛ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
07 Τετάρτη
1) ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., Βλαταριάς 15
2) ΝΙΤΑΚΗΣ Θ., 11ης Νοεμβρίου
3) ΣΥΣΤ. ΧΑΡΛΑΣ, Βενιζέλου 78
4) ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., Κανάρη 5
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γ., Βενιζέλου 10
08 Πέμπτη
1) ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., Βλαταριάς 15
2) ΝΙΤΑΚΗΣ Θ., 11ης Νοεμβρίου
3) ΣΥΣΤ. ΧΑΡΛΑΣ, Βενιζέλου 78
4) ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., Κανάρη 5
ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., πάρκινγκ Φάρκαινας
09 Παρασκευή
1) ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., Βλαταριάς 15
2) ΝΙΤΑΚΗΣ Θ., 11ης Νοεμβρίου
3) ΣΥΣΤ. ΧΑΡΛΑΣ, Βενιζέλου 78
4) ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., Κανάρη 5
ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριάς
10 Σάββατο
1) ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., Βλαταριάς 15
2) ΝΙΤΑΚΗΣ Θ., 11ης Νοεμβρίου
3) ΣΥΣΤ. ΧΑΡΛΑΣ, Βενιζέλου 78
4) ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., Κανάρη 5
ΨΥΛΛΟΣ Γ., Μυλωνάδη 2
11 Κυριακή
ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριάς ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
12 Δευτέρα
1) ΚΑΛΟΥΤΑ Ε., Καλαμπόκα 13
2) ΚΑΤΣΟΣ Μ., Πλατεία Βουνακίου
3) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
4) ΨΥΛΛΟΣ Γ., Μυλωνάδη 2
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
13 Τρίτη
1) ΚΑΛΟΥΤΑ Ε., Καλαμπόκα 13
2) ΚΑΤΣΟΣ Μ., Πλατεία Βουνακίου
3) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
4) ΨΥΛΛΟΣ Γ., Μυλωνάδη 2
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., Κανάρη 5
14 Τετάρτη
1) ΚΑΛΟΥΤΑ Ε., Καλαμπόκα 13
2) ΚΑΤΣΟΣ Μ., Πλατεία Βουνακίου
3) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
4) ΨΥΛΛΟΣ Γ., Μυλωνάδη 2
ΚΑΤΣΟΣ Μ., Πλατεία Βουνακίου
15 Πέμπτη
ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79 ΣΥΣΤ. ΧΑΡΛΑ, Βενιζέλου 78
16 Παρασκευή
1) ΚΑΛΟΥΤΑ Ε., Καλαμπόκα 13
2) ΚΑΤΣΟΣ Μ., Πλατεία Βουνακίου
3) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
4) ΨΥΛΛΟΣ Γ., Μυλωνάδη 2
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
17 Σάββατο
1) ΚΑΛΟΥΤΑ Ε., Καλαμπόκα 13
2) ΚΑΤΣΟΣ Μ., Πλατεία Βουνακίου
3) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
4) ΨΥΛΛΟΣ Γ., Μυλωνάδη 2
ΣΥΣΤ. ΧΑΡΛΑ, Βενιζέλου 78
18 Κυριακή
ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23 ΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
19 Δευτέρα
1) ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., Βαρβάσι
2) ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
3) ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., Ριζαρίου 13
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Χιόνης 2
ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ-ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
20 Τρίτη
1) ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., Βαρβάσι
2) ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
3) ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., Ριζαρίου 13
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Χιόνης 2
ΝΙΤΑΚΗΣ Θ.,11ης Νοεμβρίου
21 Τετάρτη
1) ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., Βαρβάσι
2) ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
3) ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., Ριζαρίου 13
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Χιόνης 2
ΚΑΛΟΥΤΑ Ε., Καλαμπόκα 13
22 Πέμπτη
1) ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., Βαρβάσι
2) ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
3) ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., Ριζαρίου 13
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Χιόνης 2
ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
23 Παρασκευή
1) ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., Βαρβάσι
2) ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
3) ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., Ριζαρίου 13
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Χιόνης 2
ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ.Βασιλειάδη
24 Σάββατο
1) ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., Βαρβάσι
2) ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
3) ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., Ριζαρίου 13
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Χιόνης 2
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16
25 Κυριακή
ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ.,Ριζαρίου 13 ΨΥΛΛΟΣ Γ., Μυλωνάδη 2
26 Δευτέρα
1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
2) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
3) ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
27 Τρίτη
1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
2) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
3) ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Χιόνης 2
28 Τετάρτη
1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
2) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
3) ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., Βαρβάσι
29 Πέμπτη
1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
2) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
3) ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γ., Βενιζέλου 10
30 Παρασκευή
1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
2) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
3) ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
31 Σάββατο
1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
2) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
3) ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ.Παχνού 11
Ώρες λειτουργίας φαρμακείων:
ΠΡΩΙ: Δευτέρα έως Παρασκευή: 08:00 - 14:30
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: Δευτέρα,Τρίτη,Πέμπτη,Παρασκευή: 17:15 - 20:30 και Σαββάτο 09:00 - 14:00
Διημερεύσεις: Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή 08:00 - 20:30, Σάββατο 14:00 - 17:00
Διανυκτερεύσεις: Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή 20:30 - 08:00, Σάββατο 17:00 - 08:00
Μετά τη 12η νυχτερινή μόνο ο θεράπων ιατρός μπορεί να επικοινωνήσει με το φαρμακοποιό του διανυκτερεύοντος φαρμακείου.
Στον Δήμο Ομηρούπολης - Δημοτικό Διαμέρισμα Βροντάδου ( εβδομαδιαίως )
01/08/2019 έως 04/08/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 05/08/2019 έως 11/08/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΒΟΥΡΑ 12/08/2019 έως 18/08/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΜΑΡΙΟΓΚΑ ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ 19/08/2019 έως 25/08/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 26/08/2019 έως 31/08/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΒΟΥΡΑ

ΠΡΩΙ:ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00-14.15 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.00 - 21.00

Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Θυμιανών ( εβδομαδιαίως )
01/08/2019 έως 03/08/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 04/08/2019 έως 10/08/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΜΕΤΗ 11/08/2019 έως 17/08/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 18/08/2019 έως 24/08/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΜΕΤΗ 25/08/2019 έως 31/08/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Το εφημερεύων φαρμακείο υποχρεούται να παραμένει ανοιχτό μέχρι τις 11.00 το βράδυ. ΠΡΩΙ:ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00-14.00 ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 08.00-14.15 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.45 - 21.00

Στη Δημοτική Ενότητα Καρδαμύλων – Δημοτική Κοινότητα Καρδαμύλων ( εβδομαδιαίως )
01/08/2019 έως 04/08/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΠΠΑ 05/08/2019 έως 11/08/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΠΠΑΣ 12/08/2019 έως 18/08/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΠΠΑ 19/08/2019 έως 25/08/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΠΠΑΣ 26/08/2019 έως 31/08/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΠΠΑ

ΠΡΩΙ:ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.30-13.30 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.30-20.30

Οι εφημερεύοντες φαρμακοποιοί μπορούν να εφημερεύουν και από τα σπίτια τους