Στ. Τριανταφυλλίδης - μέλος της Δημ. Ενότητας Χίου - Ξήλωσαν 21 κολονάκια από τα νέα πεζοδρόμια