Χίος, Τρίτη 23 Απριλίου

Παύλος Καλογεράκης - Διευθυντής Ιδρύματος Τσάκου -Σειρά υποτροφιών στους άριστους της Ναυτιλίας