Χίος, Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου

Παύλος Καλογεράκης - Διευθυντής Ιδρύματος Τσάκου -Σειρά υποτροφιών στους άριστους της Ναυτιλίας