Μιχάλης Μπελέγρης, Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου - Ελεγχόμενη στάθμευση σε Νεωρείων και Λιμεναρχείο