Χ. Ιωάννου - από το “Σπίτι της Μαρίας” στη Θεσ/νίκη - Στην Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ