Α. Βροχαρίδου - Οι μαθητές θα στολίσουν οικολογικά την Πλατεία για τα Χριστούγεννα