Μ. Μπελέγρης - πρ. δημ. λιμενικού ταμείου - Ξεκίνησαν οι επισκευές στην αίθουσα επιβατών εξωτερικού