119% (!) απορρόφηση - ρεκόρ στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου