"Αρτιον" Ευ δημιουργείν" στο Ομήρειο έως τις 22 Οκτωβρίου