ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΟ ΟΜΗΡΕΙΟ ΕΩΣ ΤΙΣ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ