Χίος, Τετάρτη 29 Ιανουαρίου

Από τις 7.00 π.μ. κατέλαβαν το Δημαρχείο οι μαθητές των Καρδαμύλων