Λ. Τσακός, Πρ. Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου -"Καταθέσαμε σχέδιο για το κυκλοφοριακό στο Νοσοκομείο"