φυλετικός ρόλος

Η συσχέτιση της εκμάθησης του φυλετικού ρόλου με τη βία

29/11/2021 - 07:11

Η ισότητα και ο σεβασμός των δύο φύλων αν και κατοχυρώνεται σε πολλές χώρες της Ευρώπης νομικά, δεν εφαρμόζεται στην καθημερινότητα με την ίδια ισχύ...