ΙCEC Conference 2023

ΙCEC Conference 2023 – Business4Extroversion

ΙCEC Conference 2023 – Business4Extroversion

02/10/2023 - 19:27

O Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υπηρεσίες Στήριξης Επιχειρήσεων Δυτικής Αθήνας» διοργανώνει...