Χίος, Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου

Eπιστολή του Συνδέσμου Κληρικών Χίου για τον Ιωακείμ Αρχοντό

Πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Βελγίου κ. Ἀθηναγόρα.
Τρί, 21/01/2020 - 14:40

 

Σεβασμιώτατε, Διά τῆς παρούσης ἐπιστολῆς ἐκφράζομεν τήν χαρά καί ἀγαλλίασιν τοῦ Συνδέσμου Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν διά τήν παμψηφεί ἐκλογήν, ἐκ τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ Ἀρχοντοῦ, κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου, ὡς Βοηθοῦ Ἐπισκόπου παρά τῇ Ὑμετέρᾳ Σεβασμιώτητι, ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ἀπολλωνιάδος.

Ὁ Θεοφιλέστατος ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος κ. Ἰωακείμ, ὁ ὁποῖος κατάγεται ἐκ τῆς Ἡρωικῆς Νήσου τῶν Ψαρῶν, ἐχειροτονήθη Διάκονος καί Πρεσβύτερος εἰς Χίον.

Ὑπῆρξεν ἐπί πολλά ἒτη συμπρεσβύτερός μας ὑπηρετήσας ἀπό τῆς θέσεως τοῦ ἐφημερίου εἰς τήν Ἱεράν Νέαν Μονήν καί εἰς Ἱερούς Ναούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἰδιαιτέρως δέ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Φραγκομαχαλᾶ πόλεως Χίου. Παραλλήλως ἐδιωρίσθη τακτικός Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, ἐνῶ διηκόνησε ἰερατικῶς καί τήν Ἡρωικήν Νῆσον τῶν Ψαρῶν.

Διά τοῦτο ἐκφράζομεν τάς εὐχαριστίας τῶν μελῶν τοῦ Συνδέσμου Κληρικῶν Χίου, πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον καί τήν Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὡσαύτως καί πρός Ὑμᾶς Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Βελγίου, Ὑπέρτιμε καί Ἒξαρχε Κάτω Χωρῶν καί Λουξεμβούργου, κ. Ἀθηναγόρα.

Πρός δέ τόν ἀδελφόν μας καί νῦν ἐψηφισμένον Ἐπίσκοπον Ἀπολλωνιάδος κ. Ἰωακείμ ἐκφράζομεν συγχαρητηρίους προσρήσεις καί ὁλοθέρμους εὐχάς διά μίαν ἂξιαν καί καρποφόρον ἀρχιερατικήν διακονίαν.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος Οἰκονόμος Δημήτριος Μαρμαρᾶς, Ἀντιπρόεδρος Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Χανδρῆς, Γενικός Γραμματεύς Πρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Θηριανός, Ταμίας Πρωτοπρεσβύτερος Ἀντώνιος Τσουκαλᾶς, Μέλος Οἰκονόμος Γεώργιος Κατσαρός, Μέλος Οἰκονόμος Γεώργιος Ἀρακᾶς, Μέλος

Σχετικά Άρθρα

Παρ, 21/02/2020 - 15:47
Με 12-9 κέρδισε ο Απόλλων το ΝΟΧ/Astra Airlines

Σε τρεις αθλητικές διοργανώσεις καλείται να συμμετέχει το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Χίου, το διοικητικό συμβούλιο του οποίου  καλείται να πάρει τις σχετικές αποφάσεις στη συνεδρίαση που θα γίνει τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου στη 1.30 μ.μ. στην αίθουσα του Δημαρχιακού Καταστήματος  «Ανδρέας Λοΐζος».

Οι συνδιοργανώσεις αφορούν:

- τη διεξαγωγή του  final- four  κυπέλου  υδατοσφαίρισης ανδρών

- το 17ου  σκακιστικό πρωτάθλημα  Χίου  

- και τον 6ο αγώνα δρόμου γυναικών, με την αντίστοιχη, για κάθε διοργάνωση, εξειδίκευση των πιστώσεων.

Στην ίδια συνεδρίαση θα συζητηθούν προσλήψεις εργαζομένων με δίμηνες συμβάσεις.