Γαλάζια ανάπτυξη στις Οινούσσες με δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια και πόσιμου νερού

Στο νησί οι συντελεστές του προγράμματος MUSICA
Πέμ, 23/01/2020 - 10:56

Τους συντελεστές και δημιουργούς του προγράμματος  ΜUSICA υποδέχθηκαν σήμερα οι Οινούσσες, με το Δήμαρχο, Γιώργο Δανιήλ να αναφέρεται στο τεχνολογικό εγχείρημα με το οποίο επιδιώκεται η εγκατάσταση πλατφόρμας στο νησί με στόχο την παροχή δωρεάν ηλεκτρικής ενέργειας και πόσιμου νερού.

" Είναι μια σημαντική αναπτυξιακή και περιβαλλοντική πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχει ο Δήμος μας και όταν ολοκληρωθεί θα δώσει εξαιρετικά επικερδή για το νησί μας οφέλη. Το πρόγραμμα της επίσκεψης των εκλεκτών προσκεκλημένων προβλέπει υποδοχή στην αίθουσα "Μαρίας Π. Λαιμού", όπου και θα γίνει η παρουσίαση του project, επίσκεψη εργασίας στην Μονάδα Αφαλάτωσης και γεύμα στον Ναυτικό Όμιλο. Εν συνεχεία θα γίνει περίπλους με το "ΟΙΝΟΥΣΣΑΙ ΙΙΙ" στο σημείο, που θα εγκατασταθεί η πλατφόρμα. Το φιλόδοξο αυτό επιστημονικό και τεχνολογικό εγχείρημα θα μας παρέχει δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια και πόσιμο νερό. Ευχαριστώ θερμά τον Δήμο Χίου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τα άλλα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια για την άριστη και μεθοδική συνεργασία, που είχαμε καθ΄ όλη την προετοιμασία της επίσκεψης καθώς και τον Σύλλογο "Φίλοι Οινουσσών", τον Πρόεδρο John G. Lygnos και την σύζυγό του για την πολύτιμη βοήθειά τους στην υποδοχή των επισκεπτών μας. Εργαζόμαστε εντατικά για να επιτύχει το πρόγραμμα.", αναφέρει ο κος Δανιήλ.

Γνωριμία με το Πρόγραμμα MUSICA

 

MUSICA - Multiple-use-of Space for Island Clean Autonomy (Πλατφόρμα Πολλαπλών Χρήσεων για την Αντιμετώπιση επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής από μικρά νησιά)

 

Ο γενικός στόχος του MUSICA (Multiple-use-of Space for Island Clean Autonomy)  είναι να επιταχύνει τον χάρτη πορείας για την χρήση του συνδυασμού πλατφόρμας πολλαπλών χρήσεων (MUP) και πολλαπλών χρήσεων γεωγραφικής περιοχής και χώρων (MUS) για τη μικρή νησιωτική αγορά, καθώς και τη μείωση του κίνδυνο σε μελλοντικούς φορείς εκμετάλλευσης και επενδυτές που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη τέτοιου είδους σχεδίων, επικυρώνοντας την παροχή πραγματικών σχεδίων για τη μετάβαση στη μαζική χρήση και την υιοθέτησή τους από την αγορά.

Η λύση MUSICA θα αποτελέσει μια εφαρμογή για μείωση των ρύπων σε μικρά νησιά, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων γαλάζιας ανάπτυξης (Blue Growth) και προστασίας των οικοσυστημάτων.

Ο συνολικός σκοπός του MUSICA θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη μιας έξυπνης πλατφόρμας πολλαπλών χρήσεων MUP. Το MUSICA θα προωθήσει την υπάρχουσα ιδέα της οικολογικής αυτόνομης πλατφόρμας παραγωγής πόσιμου νερού που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα FP7 και έχει αναπτυχθεί από το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου (UoAeg) και την εταιρεία EcoWindWater (EWW).

Το MUSICA θα προσφέρει μια πλήρη σειρά λύσεων γαλάζιας ανάπτυξης για μικρά νησιά, όπως:

• Τρεις μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) (αιολική, φωτοβολταϊκή και κυματική) (συνολικά 870kW), θα παράγονται εξασφαλίζοντας υψηλή διείσδυση των ΑΠΕ και ανταγωνιστικά οικονομική προσιτή ηλεκτρική ενέργεια. Τρεις μορφές ΑΠΕ παρέχουν αδιάλειπτη παροχή ενέργειας.

• Καινοτόμα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας στο MUP, παρέχουν όλες τις απαραίτητες αποθηκευτικές δυνατότητες για το νησί και την πλατφόρμα, καθώς και την εξομάλυνση της ηλεκτρικής εξόδου (αποθήκευση πεπιεσμένου νερού / αέρα και μπαταρίες).

• Έξυπνο ενεργειακό σύστημα για το νησί, όπως: απόκριση στη ζήτηση, μοντελοποίηση και πρόβλεψη με βάση την υψηλή ευελιξία.

• Πόσιμο νερό που παράγεται από μονάδα αφαλάτωσης στο MUP και τροφοδοτείται από ΑΠΕ παρέχοντας 1000 m3 γλυκού νερού για το νησί.

• Το MUP θα παρέχει «πράσινες» υπηρεσίες υποστήριξης σε υδατοκαλλιέργεια του νησιού.

Το έργο αυτό θα καταδείξει ότι το MUSICA MUP είναι μια βιώσιμη υποδομή για πολλαπλές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για αφαλάτωση και υπηρεσίες υδατοκαλλιέργειας σε μικρά νησιά. Καταδεικνύοντας ότι η ανάπτυξη πολλαπλών συστημάτων αξιοποίησης ΑΠΕ μπορούν να μοιράζονται τον ίδιο χώρο,  να συνεργάζονται  και να μοιράζονται αλυσίδες εφοδιασμού μειώνοντας το κόστος λειτουργίας και συντήρησης,  επιλύοντας την αυξανόμενη ζήτηση χώρου εγκαταστάσεων.

 

 

Σχετικά Άρθρα