Και με μεταπτυχιακό ο Αστυνόμος - γιατρός Κ. Μαρής

Τετ, 10/04/2024 - 18:36

Και με μεταπτχυχιακό στις καρδιαγγειακές ο Χιώτης αστυνομικός γιατρός και οικονομολόγος Κωνσταντίνος Μαρής, που ορκίστηκε στην σχετική τελετή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ευχόμαστε και εις ανώτερα.

Σχετικά Άρθρα