Κάθε γυναίκα αξίζει να είναι "καλά" και να προοδεύει

Δείτε τις Φωτογραφίες
Τρί, 23/11/2021 - 06:29

Όπως ορίζει η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης "Βία κατά των γυναικών" θεωρείται η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κάθε μορφή διάκρισης σε βάρος των γυναικών.

Ορίζεται σαν κάθε πράξη βίας με βάση το φύλο που έχει ως αποτέλεσμα ή είναι πιθανό να οδηγήσει στη σωματική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη ή κάθε πράξη που μπορεί να προκαλέσει πόνο στις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των απειλών τέτοιων πράξεων του εξαναγκασμού ή της αυθαίρετης  στέρησης ελευθερίας, είτε στη δημόσια είτε στην ιδιωτική ζωή.

Συνέπειες της κακοποίησης είναι α) το ψυχολογικό τραύμα και μετατραυματικό στρες β) δυσάρεστες επιπτώσεις στην ανάπτυξη του εγκεφάλου και γ )δυσκολίες στην κοινωνική συμπεριφορά.

Η πρόληψη και η εκπαίδευση για την καταπολέμηση της βίας συμπεριλαμβάνουν βασικές πληροφορίες για την ανάπτυξη του ανθρώπου από την παιδική του ηλικία ήδη, συλλογή στοιχείων για τη βία και κακοποίηση, καταγγελία βίαιης συμπεριφοράς, εκμάθηση διαχείρισης του θυμού και δεξιοτήτων επίλυσης συγκρούσεων, αντίληψη της διαφοράς μεταξύ διαφωνίας, σύγκρουσης, βίας και σωματικής βλάβης. Επίσης, τη μελέτη των στρατηγικών συμπεριφοράς, την κατανόηση και σημασία της ενεργούς συμμετοχής μας στην οικογένεια και στην κοινότητα για την πρόληψη βίας που απορρέει από κακοποίηση.

Ο μήνας που ορίστηκε παγκόσμια για την γυναικεία κακοποίηση είναι ο Νοέμβριος. Η πρόληψη και η αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών είναι υψίστης σημασίας για την ανάπτυξη κάθε πολιτισμένης κοινωνίας, οικογένειας και κοινότητας.

Ας ενώσουμε τις προσπάθειές μας με αυτές των φορέων που ασχολούνται  με το θέμα. Ας στηρίξουμε τις γυναίκες και τα γυναικεία σωματεία που παρέχουν σε αυτές αρωγή και ενημέρωση για τα θέματα που τις απασχολούν. Ας προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε κοινωνίες με αλληλέγγυους πολίτες.

Φίλες γυναίκες, συζητήστε με έναν έμπειρο και ειδικό ώστε να πάρετε τις κατάλληλες κατευθύνσεις. Συζητήστε με έναν δικό σας άνθρωπο και ζητήστε την συναισθηματική στήριξη που χρειάζεσθε. Βρείτε τη δύναμη να καταγγείλετε την κακοποίηση χωρίς φόβο και χωρίς να θεωρείτε "ότι την αξίζετε".

Κάθε γυναίκα αξίζει να είναι καλά και να προοδεύει!

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ S.O.S 15900!

ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑ, Κλινική ψυχολόγος

Διαπιστευμένο μέλος του EUROPSY,Μέλος του ΣΕΨ

Συνεργάτης του Mediterraneo Hospital

* Η φωτογράφηση των μελών του "Άρτιον" έγινε από τον Κωνσταντίνο Ανδρεάδη

Καμπάνια του «Άρτιον» για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών
Καμπάνια του «Άρτιον» για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών
Καμπάνια του «Άρτιον» για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών
Καμπάνια του «Άρτιον» για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών
Καμπάνια του «Άρτιον» για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών
Καμπάνια του «Άρτιον» για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών
Καμπάνια του «Άρτιον» για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών
Καμπάνια του «Άρτιον» για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών

Σχετικά Άρθρα