Μέχρι το τέλος του 2021 εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση για τα Λιμνιά

Απάντηση του υπουργού Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη σε ερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος
Πέμ, 26/08/2021 - 10:16

Απάντηση στο ερώτημα βουλευτών του ΚΚΕ σχετικά με την πορεία του έργου στα Λιμνιά της Βολισσού έστειλε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, στην οποία αναγράφονται όλες οι διαδικασίες που έχουν γίνει από πλευράς Δήμου Χίου και Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Στην απάντηση τονίζεται ότι η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη μέχρι 31/12/2021 κάτι που σημαίνει ότι οι διαδικασίες πρέπει να τρέξουν άμεσα προκειμένου να μην χαθεί το έργο.

Αναλυτικά η απάντηση:

«Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι κ.κ. βουλευτές της Κ.Ο. του Κ.Κ.Ε., Μαρία Κομνηνάκα, Διαμάντω Μανωλάκου και Μανώλης Συντυχάκης, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με την υπ’ αριθ. 1457/03-02-06 απόφαση Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ Δ’ 136) χωροθετήθηκε το καταφύγιο τουριστικών σκαφών, δυναμικότητας πενήντα (50) θέσεων ελλιμενισμού, στη Βολισσό Χίου και παραχωρήθηκε στον πρώην Δήμο Αμανής (νυν Δήμο Χίου), ως φορέα διαχείρισης, η χρήση και εκμετάλλευσή του για τριάντα τρία (33) χρόνια.

Με την υπ’ αριθ. 24189/19-12-2016 (Β΄4418) Απόφαση της υπουργού Τουρισμού έγινε η ολική υποκατάσταση του  Δήμου  Χίου ως φορέα διαχείρισης του καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη Βολισσό Ν. Χίου, στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, από το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου.

Με την υπ’ αριθ. 19558/17-07-17 κοινή απόφαση υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Τουρισμού (ΦΕΚ ΑΑΠ 169) - (Διόρθωση Σφάλματος ΑΑΠ 186) τροποποιήθηκε η ως άνω αναφερόμενη χωροθέτηση, καθώς και η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων αυτού.

Με το υπ’ αριθ. 3491/24-12-20 έγγραφό του, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου κατέθεσε στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου αίτημα, με το οποίο ζητά την εκ νέου τροποποίηση χωροθέτησης του εν λόγω καταφυγίου, συνοδευόμενο από σχετικό φάκελο μελέτης.

Η Υπηρεσία εφαρμόζοντας τις κείμενες διατάξεις του ν. 21 0/1993, άρθρο 34, θα προωθήσει την τροποποίηση της χωροθέτησης στην αρμόδια Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι ενταγμένη, με το υπ’ αριθμ. 61917/03-06-2021 έγγραφο του υφυπουργού Ανάπτυξης, στην ΣΑΕ 388 της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, με ισχύ έως και 31-12-2021».

 

 

 

 

Σχετικά Άρθρα