Μονοδρόμηση προκυμαίας, εν' αναμονή του 2ου "κύματος" επισκεπτών

Από σήμερα μέχρι την Κυριακή, από τις 9.30 το βράδυ
Παρ, 10/08/2018 - 10:17

Περιμένοντας το 2ο «κύμα» επισκεπτών που θα έρθουν στη Χίο ακτοπλοϊώς από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το Λιμεναρχείο μονοδρομεί την προκυμαία και  συγκεκριμένα θα παραμείνει κλειστό το ρεύμα κυκλοφορίας από Τελωνείο Χίου προς   Αεροδρόμιο,  από την συμβολή των οδών Κανάρη με Λ. Αιγαίου έως και την αρχή της Κόκκαλη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση της Λιμενάρχη, Ειρήνης Αργύρη κλειστό θα είναι:

 

Α)Την Παρασκευή 10/08/2018  μετά τον απόπλου του Ε/Γ-Ο/Γ « ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ» Ν.Πειραιά 12396 και την

 

αποσυμφόρηση της παραλιακής οδού από τα εκφορτωθέντα οχήματα περί την 21:30 μέχρι την 01:00.

 

Β)Το Σάββατο 11/08/2018: α) μετά τον απόπλου του Ε/Γ-Ο/Γ «ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ» Ν.Πειραιά 10883 και την απο-

 

συμφόρηση της παραλιακής οδού από τα εκφορτωθέντα  οχήματα περί την 21:30 και μέχρι τον κατάπλου

 

του Ε/Γ-Ο/Γ «ΔΙΑΓΟΡΑΣ» Ν.Πειραιά 12320 περί την 23:30 και β) μετά τον απόπλου του Ε/Γ-Ο/Γ «ΔΙΑΓΟΡΑΣ»

 

Ν.Πειραιά 12320 περί την 00:05 μέχρι την 02:00.

 

Γ)Την Κυριακή 12/08/2018 μετά τον απόπλου του Ε/Γ-Ο/Γ « ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ» Ν.Πειραιά 12396 και την απο-

 

συμφόρηση της παραλιακής οδού από τα εκφορτωθέντα οχήματα περί την 21:30 μέχρι την 01:00.

 

2.      Αναλυτικότερα κατά τις ώρες της  μονοδρόμησης απαγορεύεται η είσοδος από την οδό Κουντουριώτη στη

 

Λ. Αιγαίου  και η είσοδος των οχημάτων στην παραλιακή ζώνη  από όλες τις καθέτους των οδών Ροδοκα-

 

νάκη και Λιβανού. Θα υπάρχει ειδική σήμανση ρύθμισης της κυκλοφορίας με πινακίδες Ρ-7 και υποχρεωτι-

 

κής πορείας προς μια κατεύθυνση, οι οποίες θα τοποθετούνται σε ευκρινή σημεία και σύμφωνα με τον

 

Κ.Ο.Κ.

 

3.      Επιπρόσθετα, σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης θα επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων Πυροσβεστικής,

 

Αστυνομίας κλπ κατά τις ώρες μονοδρόμησης της παραλίας.

 

4.      Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου αναλαμβάνει την υποχρέωση λήψης των απαραίτητων μέτρων τάξης σε πε-

 

ριοχή ευθύνης του για υλοποίηση των ανωτέρω, ενώ σε περιπτώσεις που κριθεί από την Υπηρεσία μας  για

 

λόγους  ασφάλειας της κυκλοφορίας πολιτών και οχημάτων, τα ανωτέρω  μέτρα τάξης θα τροποποιούνται

 

ή και θα ακυρώνονται.

 

5.   Επίσης από  την Παρασκευή 10-08-2018 έως και την Πέμπτη 16-08-2018,  απαγορεύεται η στάση από οδό

 

Νεωρείων ως το τέλος της οδού Ελ. Μανίκα (Μπούρτζι) δύο (02) ώρες πριν την άφιξη των πλοίων, όλων

 

των οχημάτων που δεν έχουν σκοπό να επιβιβάσουν και αποβιβάσουν επιβάτες ή αποσκευές που ταξι-

 

δεύουν με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία, προκειμένου ο συγκεκριμένος χώρος χρησιμοποιηθεί για την αποβίβαση επιβα-

 

τών των πλοίων. Παρακαλούμε όπως περιορίζεται στο ελάχιστο η παραμονή και η στάση των οχημάτων ε-

 

κείνων που δεν ταξιδεύουν αλλά μεταφέρουν επιβάτες και αποσκευές .

Σχετικά Άρθρα