Νέα press containers

Παρ, 23/10/2020 - 17:13

Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ανακοινώνει την τοποθέτηση και λειτουργία νέων press containers στις περιοχές όπισθεν Rex, Ομηρείου, στις οδούς Φιλίππου Πασπάτη, Λάδης και Π. Πατελίδα.   

Στόχος είναι η συμπίεση των απορριμμάτων ώστε να εξοικονομείται χρόνος αλλά και χώρος.

Εννοείται ότι χρειάζεται η συνεργασία των δημοτών, για αυστηρή τήρηση τψν σχετικών οδηγιών, όπως για παράδειγμα η μη τοποθέτηση σκουπιδιών εκτός των press containers ή ότι δεν πετιούνται εντός αυτών μπάζα, βαριά αντικείμενα κ.λπ.                     

Σχετικά Άρθρα