Κώστας Μιμίδης

Ξύλινο ποίημα. Μεστά

Κώστας Μιμίδης
22/10/2021 - 06:40

Χρυσοχέρης, Βολισσός

Κώστας Μιμίδης
21/10/2021 - 06:46

Καλημέρα από τη Βέσσα

Κώστας Μιμίδης
21/10/2021 - 06:44

Μεστά. Καλημέρα

Κώστας Μιμίδης
20/10/2021 - 06:22

Πυργί. Καλημέρα

Κώστας Μιμίδης
16/10/2021 - 17:58

Ταξίδι σε άλλες εποχές

Κώστας Μιμίδης
15/10/2021 - 21:06

Χρωματιστή Καλημέρα

Κώστας Μιμίδης
13/10/2021 - 16:43

Καλησπέρα Χίος

Κώστας Μιμίδης
08/10/2021 - 06:39