Κώστας Μιμίδης

Καράβια πάνε κι έρχονται.

Κώστας Μιμίδης
07/07/2021 - 21:10

Καστέλλο. Υπό σκιάν

Κώστας Μιμίδης
07/07/2021 - 07:12

Η ψαριά της ημέρας.

Κώστας Μιμίδης
07/07/2021 - 07:09