Μαργαρίτα Ματράκη

H Μαργαρίτα Μαρτάκη Πρόεδρος του ΦΟΚ

18/06/2021 - 06:59

Στην έδρα του Φιλοπροόδου Ομίλου Κάμπου στην περιοχή Κλούβα του Κάμπου συγκροτήθηκε σε σώμα το νέοΔιοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου, το οποίο...