Μαρία Ευθυμιάδου

Εκδηλώσεις Ποντίων, Μαρία Ευθυμιάδου

Ποντιακή δοξαριά

12/06/2014 - 18:09

Με δύο εκδηλώσεις επισφραγίζουν την δραστηριότητα τους στο νησί, οι Χιώτες Πόντιοι, μια τη Δευτέρα 16 Ιουνίου στις 7.00 μ.μ. στην Πλαστεία Νικολάου...