μαθητές Τουρκίας

Όχι στο διαδικτυακό εκφοβισμό από τους μαθητές του 2ου Γυμνασίου

19/05/2023 - 11:07

Πραγματοποιήθηκε η τέταρτη και τελευταία κινητικότητα του προγράμματος Erasmus+, με τίτλο «Don’tBeMeanBehindtheScreen» (2019-1-CZ01-KA229-06116) στο...