μαθητικός πληθυσμός

Δημογραφικό: Ηχηρή καμπάνα με 83 λιγότερα προνήπια φέτος!

15/04/2022 - 19:58

Χρόνια τώρα επισημαίνουμε ότι το νούμερο ένα πρόβλημα της περιοχής μας αφορά τη συρρίκνωση του πληθυσμού, κάτι που αποτυπώνεται από σειρά δεικτών,...

Δημογραφικό: Ηχηρό κουδούνι με 83 λιγότερα προνήπια φέτος!

15/04/2022 - 14:33

Χρόνια τώρα επισημαίνουμε ότι το νούμερο ένα πρόβλημα της περιοχής μας αφορά τη συρρίκνωση του πληθυσμού, κάτι που αποτυπώνεται από σειρά δεικτών,...