Μελέτης Μελετόπουλος

100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή

15/01/2022 - 07:17

Οι μεγάλες ήττες του Ελληνισμού κατά κανόνα οφείλονται όχι τόσο στην ισχύ ή στην  ευφυΐα των αντιπάλων του όσο στις δικές του εσωτερικές...