μέλλον Χίου

Συμπαράταξη Πολιτών: Μια κοινή πλατφόρμα ιδεών και προτάσεων για το μέλλον της Χίου είναι εφικτή

11/04/2022 - 18:01

«Η Συμπαράταξη Πολιτών, η μόνη παράταξη που ασχολείται με την ουσία των αναπτυξιακών προβλημάτων των νησιών και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των...