Μικρές αγγελίες

Κοινωνικά

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ90 (ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν.) στο Ιδιωτικό ΕΠΑΛ «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών - Tsakos...
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών - Tsakos...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 2022     Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του Συνεταιρισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη – μετόχους της α΄ β΄ και...
Με την υπ’ αριθμ. 6/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χίου αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία <<ΤΕΧΝΗ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ>> με έδρα τον Δήμο ΧΙΟΥ, με μη κερδοσκοπικό σκοπό ο...