Μικρές αγγελίες

Κοινωνικά

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΠΡ.ΟΜ.Α.Ε. Ο.Τ.Α.) ΑΦΜ 094093353 ΔΟΥ ΧΙΟΥ 7411 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 012058959000 Χατζηφραγκούλη Ανδρεάδη 109 Βροντάδος – Χίος...
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ90 (ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν.) στο Ιδιωτικό ΕΠΑΛ «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών - Tsakos...
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών - Tsakos...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 2022     Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του Συνεταιρισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη – μετόχους της α΄ β΄ και...