ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην οδό Ζέας, πλησίον Πανεπιστημίου

Πειραιά, δυάρι 50 τ.μ. περίπου, μη επιπλωμένο. Πληρ στα τηλ.: 22710 61597 και 69 46 211 214 (ΑΕ 0670 )

Επιλογή: 
Μικρές αγγελίες