ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στους Ολύμπους της Χίου

1) ισόγεια αποθήκη σοβαντισμένη, 39 τ.μ., στο κέντρο του χωριού, 11.000 ευρώ.

2) πέτρινη διώροφη οικία στην πλατεία του χωριού,186 τ.μ. ηλεκτροδοτούμενη, 80.000 ευρώ.

3) πέτρινη διώροφη οικία 116 τ.μ., εντός οικισμού του μεσαιωνικού χωριού, 20.000 ευρώ.

Επιλογή: 
Μικρές αγγελίες