Ανακοίνωση προς τους Ιδιώτες Μετόχους της Προμηθευτικής ΑΕ ΟΤΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΠΡ.ΟΜ.Α.Ε. Ο.Τ.Α.)

ΑΦΜ 094093353 ΔΟΥ ΧΙΟΥ 7411 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 012058959000

Χατζηφραγκούλη Ανδρεάδη 109

Βροντάδος – Χίος ΤΚ 82200

pedivae2@gmail.com

Τηλ: 22710 93364 – 22710 93760                                                                                           Χίος 11 / 10 /2022                 

6974070872 - 6978442750                                                                                                       Αριθ. Πρ: 371

 

Η ΠΡ.ΟΜ.Α.Ε. ΟΤΑ στα πλαίσια των αποφάσεων της Γ.Σ. & του ΔΣ της και μετά την ολοκλήρωση των ανοικτών δημόσιων προσκλήσεων για την ενημέρωση τους, καλεί τους “Ιδιώτες Μετόχους” να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για εγγραφή τους στην Ενεργειακή Κοινότητα “Βροντάδος Ενεργειακή” με εκχώρηση των μετοχών τους με σχέση ανταλλαγής 33 μετοχές της Προμηθευτικής ονομαστικής αξίας 26,4 αντί μιας συνεταιριστικής μερίδας της Βροντάδος Ενεργειακής ονομαστικής αξίας 100,00 €. Για όσους από αυτούς έχουν κληρονομικά δικαιώματα επί των μετοχών θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα για τα δικαιώματα.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Χατζηφραγκούλη Ανδρεάδη 109 (πρώην Δημαρχείο Ομηρούπολης) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την Τετάρτη 14/10/2022.

Μετά το πέρας της καθορισμένης ημερομηνίας η ΠΡ.ΟΜ.ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει και σε εφαρμογή του Νόμου 4548/2018 ότι θα προχωρήσει στην αγορά των ιδίων μετοχών των “Ιδιωτών Μετόχων” που δεν θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον με αξία κτήσης την ονομαστική αξία των 0,80 ευρώ εκάστης μετοχής.

Για την ΠΡ.ΟΜ.Α.Ε. ΟΤΑ

Ο Πρόεδρος

Μ. Μεννής

Επιλογή: 
Ανακοινώσεις