1)

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ on line μαθήματα

Αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας ενηλίκων-ανηλίκων σε επίπεδα junios, senior, ακαδημαϊκό, προετοιμασία εξετάσεων, διπλώματα, μεταφράσεις κειμένων, σύνταξη βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής. Τιμές ανταγωνιστικές. Πληρ. στο τηλέφωνο 69 849 73 278 (Δ 0017)

2)

Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών

Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών από βρετανικό Πανεπιστήμιο, παρέχει συνεδρίες αποκατάστασης Ειδικών (Δυσλεξίας) και Γενικών Μαθησιακών Δυσκολιών σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6945040921.

3)

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήματα

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με διδακτική εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου. Πληρ. στα τηλ. 22710 29128 & 6973531509. (Δ 0163)