Χίος, Κυριακή 12 Ιουλίου

1)

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ του Παιδαγωγικού Τμήματος

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης παραδίδει κατ’ οίκον μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού. Τιμές προσιτές. Πληρ. στο τηλ. 6946194597.

2)

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήματα

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με διδακτική εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου. Πληρ. στα τηλ. 22710 29128 & 6973531509. (Δ 0163)