Χίος, Σάββατο 4 Ιουλίου

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ του Παιδαγωγικού Τμήματος

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης παραδίδει κατ’ οίκον μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού. Τιμές προσιτές. Πληρ. στο τηλ. 6946194597.