ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα στην οδό Σκαναβή,

λίγα μέτρα από την Απλωταριά.  Πληρ. στο τηλ. 69 77 74 55 36 (ΕΕ 0138)

Επιλογή: 
Μικρές αγγελίες