ΑΠΟ ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

 8 κυβικά ξύλα οικοδομής (καλουπόξυλα, τάβλες, μαδέρια, καντρόνια) καθώς και βίδες, σκαλωσιές, μπετονιέρα, αναβατόριο, δονητής τσιμέντου, ψαλίδες κ.α. Πληρ. στο τηλ.: 6946179430

Επιλογή: 
Μικρές αγγελίες