Χίος, Σάββατο 17 Νοεμβρίου

Πωλείται οβελιστήριο στο κέντρο της πόλης

 με σταθερή πελατεία και σε τιμή ευκαιρίας. Πληρ. στο τηλ.:  2271105385 (ΕΠ 0006)