Ευχαριστήριο 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Καρδαμύλων

Οι εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς θα θέλαμε να εκφράσουμε τις βαθύτατες ευχαριστίες μας στην εταιρεία SHIPS TOTAL CARE για την αξιόλογη προσφορά της σε εργαστηριακό ρουχισμό στο 1ο  Ημερήσιο ΕΠΑΛ Καρδαμύλων .

Σας διαβεβαιώνουμε, πως η προσφορά σας αποτελεί πολύτιμη υλική αλλά και ηθική στήριξη στο δύσκολο έργο που έχουμε αναλάβει και που αφορά τη διαπαιδαγώγηση, τη μόρφωση και την επαγγελματική εκπαίδευση των νέων του τόπου μας.

 

Εκ μέρους του σχολείου

Ο  Διευθυντής

Μιχαλιός Μάριος

Επιλογή: 
Κοινωνικά