Ευχαριστήριο Γηροκομείου Χίου προς ίδρυμα “ΙΩΑΝΝΗΣ Σ.ΦΑΦΑΛΙΟΣ”

 

Η Διοικούσα Επιτροπή, το προσωπικό και οι ηλικιωμένοι του Γηροκομείου Χίου “ZΩΡΖΗΣ Γ.ΜΙΧΑΛΗΝΟΣ”

ευχαριστούμε το ίδρυμα “ΙΩΑΝΝΗΣ Σ.ΦΑΦΑΛΙΟΣ”

για τη μεγάλη δωρεά προς το γηροκομείο για ανακαίνιση λουτρών του ιδρύματος.

Με αυτή τη δωρεά βελτιώνονται  σημαντικά οι συνθήκες διαβίωσης των ηλικιωμένων του ιδρύματος                          

Χίος 27/02/2024

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

     Ο Πρόεδρος

      Δημήτριος Σαρρής

Επιλογή: 
Κοινωνικά