Γενική Συνέλευση του Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Ν. Χίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 2022

 

 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του Συνεταιρισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη – μετόχους της α΄ β΄ και γ΄ κατηγορίας του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Νομού Χίου με δ.τ Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Ν. Χίου σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 17/05/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 στο Κτίριο του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ., στον πρώτο όροφο, οδός Σταματίου Τσιμπή 8, στο Λατόμι. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, χωρίς άλλη πρόσκληση.

 

            Παρακαλούμε θερμά όλα τα μέλη να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση, καθώς η παρουσία τους είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον Κοι.Σ.Π.Ε.
 

 

 

Με εκτίμηση,

Για τον Κοι.Σ.Π.Ε. Το. Ψ.Υ. Ν. Χίου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Κουτσουράκης Δημήτριος

Επιλογή: 
Ανακοινώσεις