ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 6/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χίου αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία <<ΤΕΧΝΗ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ>> με έδρα τον Δήμο ΧΙΟΥ, με μη κερδοσκοπικό σκοπό ο οποίος είναι :

Α)η πολιτιστική, πνευματική, κοινωνική, περιβαλλοντική και αθλητική ανάπτυξη της περιφερειακής ενότητας Χίου,

Β)η προαγωγή του κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού και πνευματικού επιπέδου των μελών του συλλόγου και των κατοίκων της περιφέρειας,

Γ) η ανάπτυξη πνεύματος κοινωνικής αλληλεγγύης συνεργασίας, ομοψυχίας και σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των μελών και των κατοίκων ολόκληρης της περιφέρειας Χίου, απαλλαγμένης από κάθε είδους κομματισμό, φανατισμό, διχόνοια, ρατσισμό, σωβινισμό, ιδιοτέλεια κλπ

Δ)η προβολή και ανάδειξη του συλλόγου <<ΤΕΧΝΗ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ>>

Ε)Η διάσωση και διατήρηση των στοιχείων του παραδοσιακού πολιτισμού ολόκληρης της περιφέρειας Χίου Ψαρών, και Οινουσσών,

Στ) η συνεχής βελτίωση του πνευματικού επιπέδου του Συλλόγου κλπ

Χίος 3 Μαΐου 2022

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΛΑΣ

Επιλογή: 
Ανακοινώσεις