ΠΡΟΣΚΛHΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Σκοπευτικός Όμιλος Χίου καλεί τα μέλη του στην Τακτική Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Μαΐου 2023 την ίδια ώρα 10:00 στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Χίου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2022.

2. Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2023.

3. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.

4. Εκλογή δυο μελών εφορευτικής επιτροπής

5. Αρχαιρεσίες.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Κόκκινος

Επιλογή: 
Ανακοινώσεις