Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. ΤΕΕΝΣ

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών - Tsakos Enhanced Education Nautical School», με έναρξη το σχολικό έτος 2022-23»

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΤΣΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Ενδιαφερόμενους  Εκπαιδευτικούς   των    κλάδων   ΠΕ83   (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)   και    ΤΕ01.06 (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη ως καθηγητές στο Ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών - Tsakos Enhanced Education Nautical School (TEENS)» που εδρεύει στη Χίο, με έναρξη το σχολικό έτος 2022-23.

Υποβολή αιτήσεων έως: 12/8/2022

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22710 85010 και στο www.teenschool.gr

Επιλογή: 
Ανακοινώσεις