Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Ιδιωτικό Πρότυπο ΕΠΑ.Λ. ΤΕΕΝΣ

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Ιδιωτικό Πρότυπο ΕΠΑ.Λ. «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών - Tsakos Enhanced Education Nautical School», με έναρξη το σχολικό έτος 2023-24»

 

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΤΣΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

Ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ08 (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ) ή ΠΕ89.01 (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ), ΠΕ81 (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ), ΠΕ82 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ), ΠΕ87 (ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ), ΠΕ88 (ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ), να υποβάλουν αίτηση για  πρόσληψη ως καθηγητές στο Ιδιωτικό Π.ΕΠΑ.Λ. «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών - Tsakos Enhanced Education Nautical School (TEENS)» που εδρεύει στη Χίο, με έναρξη το σχολικό έτος 2023-24.

Υποβολή αιτήσεων έως: 30/07/2023

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22710 85010 και στο www.teenschool.gr

Επιλογή: 
Ανακοινώσεις