Ψήφισμα για την πρόωρη απώλεια του πρώην προέδρου του Ο.Σ.Χ. Γεωργίου Μοσχούρη

Σήμερα 14 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 11.00 συνήλθε εκτάκτως το Δ.Σ. του Οδοντιατρικού Συλλόγου Χίου μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Ανδρέα Καραμούζου. Μοναδικό θέμα της συνεδρίασης ήταν η απροσδόκητη είδηση της εκδημίας του πρώην Προέδρου του Συλλόγου μας και αγαπημένου μας συναδέλφου ΓΕΩΡΓΙΟΥ–ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΜΟΣΧΟΥΡΗ.

Κατά τη συνεδρίαση, τα Mέλη του Δ.Σ., εκφράζοντας τους Χιώτες Οδοντιάτρους στο σύνολό τους, αναφέρθηκαν με βαθιά συγκίνηση για το ήθος και την ξεχωριστή προσωπικότητα του Γιώργου, την επιστημονική του επάρκεια, τη σεμνότητα και ακεραιότητα του χαρακτήρα του, το σεβασμό προς τον συνάνθρωπο και την απαράμιλλη αφοσίωσή του στο καθήκον, που τον διέκρινε σε όλη την επαγγελματική του πορεία. Η ανάμνησή του, η καλοσύνη και η αγάπη του για το λειτούργημα του Οδοντιάτρου θα μείνουν ανεξίτηλα χαραγμένα στη μνήμη μας.

Ομόφωνα αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

  1. Σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο να παραστεί στην Εξόδιο Ακολουθία.
  2. Να διαβιβαστούν δια του παρόντος ψηφίσματος τα ειλικρινή συλλυπητήρια του Οδοντιατρικού Συλλόγου Χίου στην οικογένεια του εκλιπόντα και ιδιαιτέρως στον υιό του και συνάδελφό μας Πέτρο Μοσχούρη.
  3. Να κατατεθεί στη μνήμη του χρηματικό ποσό για κοινωφελή σκοπό.
  4. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό Τύπο.

 

Το Δ.Σ. του ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΧΙΟΥ

Επιλογή: 
Κοινωνικά