Ψήφισμα Ιδρύματος Τσάκου για θάνατο Παύλου Ιωαννίδη

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος» - Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, συνελθών εκτάκτως επί τω θλιβερώ αγγέλματι του θανάτου του

Παύλου Ιωαννίδη

ακούσαν του Ιδρυτού του καπτά Παναγιώτη  Ν. Τσάκου, σκιαγραφήσαντος τον αποδημήσαντα σαν Άνδρα ευπατρίδη, υψηλού ήθους και επαγγελματικής κατάρτισης, ευθύ, ευπρεπή, καλλιεργημένο, καινοτόμο, προηγούμενο της εποχής του τόσο στην αεροπλοΐα όσο και στη Ναυτιλία, εξαιρετικό μέχρις αυτοθυσίας πατριώτη, δυσαναπλήρωτο αφίσαντα κενό,

Ομόφωνα απεφάσισε

  1. Να εκφράσει τα βαθιά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του αποδημήσαντος
  2. Να συστήσει υποτροφία στο όνομά του που θα χορηγηθεί σε διακρινόμενο οικότροφο της «Στέγης της Μαρίας» στα Καρδάμυλα Χίου
  3. Να διαθέσει 100 αντίτυπα του βιβλίου του «Κι αν δεν είσαι, θα γίνεις» και
  4. Να δημοσιευτεί το παρόν στις εφημερίδες «Η Καθημερινή», «Εστία», «Το Βήμα», «Πρώτο Θέμα» και στον χιακό Τύπο.

Αθήνα,  3 Μαΐου 2021

Ο Πρόεδρος                                                              Οι Ιδρυτές

Ευθύμιος Η. Μητρόπουλος                                    Καπτά Παναγιώτης & Ειρήνη Τσάκου  

                                                                                                                                            Νίκος Π. Τσάκος & Οικογένεια

Επιλογή: 
Κοινωνικά