ΨΗΦΙΣΜΑ ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Εν  Αθήναις, σήμερον, 16ην Οκτωβρίου 2020 συνήλθεν εκτάκτως η Οργανωτική Επιτροπή της Euroclassica – Ομηρικής Ακαδημίας και ακούσασα παρά της Διευθύντριας της Ομηρικής Ακαδημίας το θλιβερόν άγγελμα της εις Κύριον εκδημίας της Μεγάλης Ευεργέτιδος της Ελλάδος και ιδιαιτέρως της Χίου, Ματρώνας (Μάτι) Ξυλά – Egon, έκανε σύντομη αναφορά στο μεγαλειώδες έργο της εκλιπούσης στα ελληνικά γράμματα, στον ελληνικό πολιτισμό στη διαχρονική του ροή, ιδιαιτέρως στη Βυζαντινή Ιστορία και Πολιτισμό, τις γενναιόκαρδες χορηγίες και στη συνεχή ευποιΐα της και αποφασίζει τα εξής:

1.  Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή προσευχητική στη μνήμη της.

2.  Να ενημερωθεί το Δ.Σ. της Euroclassica και οι εκπρόσωποί της και να αφιερωθεί ένα τμήμα του προγράμματος της προσεχούς Ομηρικής Ακαδημίας στη μνήμη της και να τιμηθεί μεταθανατίως για τη σπουδαία συμβολή της στην επιτυχή διεξαγωγή των ετήσιων παγκοσμίων συνεδρίων που διεξάγονται στο Ομήρειον Πνευματικόν Κέντρον του Δήμου Χίου, είναι δωρεά και χορηγία των αειμνήστων γονέων της.

3.  Τέλος να διαβιβασθούν θερμά συλλυπητήρια στα παιδιά και εγγόνια της μεταστάσης μαζί με την ευγνωμοσύνη μας.

Αθήνα, 16-10-2020    

 

Δρ. Μαρία Ελευθερία Γ. Γιατράκου                   Μαριάννα Γεωργούντζου - Νικητοπούλου

επ. Α΄ Αντιπρόεδρος EUROCLASSICA                 Γενική Γραμματέας και Συντονίστρια

Διευθύντρια της ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ                        Σπουδών της Ομηρικής Ακαδημίας

 

Επιλογή: 
Κοινωνικά